WISMA TRANSIT KUALA LUMPUR

PORTAL RASMI

PERANAN

  • Merancang dan membangunkan sistem operasi di WTKL secara menyeluruh.
  • Menyedia dan menyelaras semua tempahan daripada pasukan/markas-markas formasi.
  • Menyediakan kemudahan penginapan dan sajian kepada anggota ATM dan keluarga.
  • Melaksanakan semua urusan pengangkutan anggota dan material/kargo melalui darat laut dan udara.
  • Mengurus dan menntadbir pengurusan wisma transit KL meliputi perkara G, A dan Q.
  • Merancang, mengurus dan mengawal selia semua peruntukan, perbelanjaan dan pemprosesan bil-bil.
  • Merancang, mengurus dan mengawal selia dari segi peolehan perlatan kapital, perabot pakai habis, pakaian, peralatan anggota senjata/peluru dan kenderaaan.
  • Merancang dan mengawal selia semua kerja-kerja senggaraan di WTKL.
  • Mengawal selia segala peraturan dan arahan yang berkaitan dengan pergerakan anggota/kargo termasuk kerja-kerja senggaraan agar dilaksanakan mengikut prosedur yang ditelah ditetapkan.
  • Menjaga keselamatan kompleks Transit dan kawalan terhadap aset-aset serta kemudahan tentera dan awam yang disediakan di WTKL.