Permohonan ID Pengguna
Jenis Permohonan

Kumpulan Pengguna              
ID Pengguna Button Masukkan ID pengguna yang ringkas dan mudah diingati. ID ini digunakan untuk merakam masuk ke sistem e-Gerak.
Kata Laluan Kata laluan perlu sekurang-kurangnya 8 aksara panjang; terdiri daripada huruf besar atau kecil, dan nombor (0-9).
Sahkan Kata Laluan
No. Tentera / Staf
Pangkat Untuk staf awam, masukkan AWAM sebagai pangkat.
Nama Penuh
Jawatan
No. Telefon Bimbit -
No. Faks
Emel
Pasukan
Kod Pengesahan
Masukkan Kod Masukkan kod seperti yang tertera di dalam imej KOD PENGESAHAN di atas.