8TH MALAYSIA-THAILAND SENIOR STAFF TALKS (SST)

1

 

Kuala Lumpur, 7 Februari 2020 - 8th Malaysia - Thailand Senior Staff Talks (SST) diadakan di Wisma Perwira ATM mulai 4 hingga 7 Februari 2020. Kolaborasi strategik ini merupakan mesyuarat bilateral antara ATM dan Royal Thai Armed Forces (RTARF) bertujuan memperkukuhkan hubungan kerjasama dan comaraderie di antara kedua-dua angkatan tentera. SST ini merupakan platform bagi membincangkan isu-isu ketenteraan dua hala secara informal, pertukaran pendapat dan pengalaman yang boleh dimanfaatkan oleh kedua-dua negara. 8th SST pada tahun ini dianjurkan oleh ATM selepas 7th SST dianjurkan oleh RTARF di Bangkok pada tahun 2017.

 

2

 

3

 

4

 

5