Statistik Atas Talian 2014

Bil

Jenis Perkhidmatan

Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2014

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Catatan

1

IMG - - - - - -  10 15  10  12    15    18  

2

VDI - - - - - -  15 15  8  10     -     - Dikeluarkan
3. SDCS - - - - - -  20 10  10  13     -     - Dikeluarkan

4.

  Secured Email

  - - - - -  10 15  8  9     -     - Dikeluarkan
5. MALINDO - - - - - -  18 10  12  17    17    15  
6. Webmail Mindef - - - - - 93  52 60  45  85    67    53  
7. Aduan Atas Talian 10 5 66 50  44 44  54 20  34  25    19    24  
8. Maklum Balas/ Komen 5 6 80 60 38 38  25 15  10  13    27    21  
9. E-Perolehan - - - - - - - - -  17    10    14  
10. E-Pembayaran - - -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 10

19

15

 

11. E-Kaunseling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 9

19

14

 

12. Semakan Graduan - - - - - - - - - - 3801 2145