Statistik Atas Talian 2017

Bil

Jenis Perkhidmatan

Jumlah Transaksi Bagi Tahun 2017

  Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sep

Okt

Nov

Dis

Catatan

1

IMG

12

 16  14  12  23  25  12  16  18  13  14  11  

2

MALINDO

9

 5 2  5  4  7  5  4  2  3  4  4  

3

Aduan Atas Talian

 11

 6  7  25 14  22 3  14  18  16  8  5  

4

Maklumbalas/Komen

1

 2  5 3 13 23  23 12  14  18  12  8  

5

E-Pembayaran

 11

 9  10  8  14  66  32  35  20  19  14  18  

6

E-Kaunseling

 1

 3  -  -  -  -  -  -  - 1  -  -  

7

E-Transit

10059

22960 32991   15789  19826  22154  13715

 18319

 27145

22741

 20459

 15256

 

8

JOM MASUK TENTERA

1159

 459  657  741  369  875  1002

3678 

 8003

 7597

 315

 456